POLO PA140

Specification 

✔แรงดันไฟฟ้า 35% @140A,100% @80A 50/60HZ
✔กำลังไฟฟ้า 5.7 KW
✔กระแสไฟฟ้า 10-140 A
✔แรงดันไฟในการเชื่อม (โวลต์) 220 V
✔กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 1.6-3.2 MM
✔แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลต์) 78 V
✔ประสิทธิภาพ (%) 85%
✔สัมประสิทธิทางไฟฟ้า 0.93
✔ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP21
✔ระดับความเป็นฉนวน H
✔ขนาดเครื่อง (ม.ม.) 340X255X310
✔น้ำหนัก (kg) 7.1 KGVisitors: 66,965